• DYREKTOR SZKOŁY

    • mgr Hanna Padewska

     WICEDYREKTOR

     mgr Teresa Dymowska

     przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 - 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły)

     tel. do sekretariatu 81 880 50 80