• Nasza świetlica
    • ŚWIETLICA

    • Nauczyciele świetlicy: mgr Beata Jaraszek, mgr Edyta Łopata


     Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed i po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Stwarzamy warunki do zabawy, wypoczynku i nauki. Chcemy, aby czas spędzony w świetlicy sprzyjał rozwojowi zainteresowań. Uczymy nawiązywania dobrych relacji z rówieśnikami i wychowawcami. Kładziemy nacisk na kulturę osobistą, wzajemny szacunek, tolerancję oraz dbałość o czystość i porządek. Mamy do dyspozycji: dwie duże sale świetlicowe, sale lekcyjne, pracownię komputerową, halę sportową, plac zabaw i boisko szkolne.
     Organizujemy:
     - zajęcia plastyczno-techniczne,
     - zajęcia muzyczno-ruchowe,
     - zajęcia sportowo-rekreacyjne,
     - zajęcia czytelnicze,
     - zajęcia komputerowe,
     - zajęcia szachowe,
     - projekcje filmów o różnorodnej tematyce.

      

     Życzymy naszym uczniom miłego pobytu w świetlicy, a rodzicom zadowolenia ze współpracy z wychowawcami.

  • Dni tygodniaGodziny pracy
   Poniedziałek - Czwartek6:30 - 8:00
   11:20 - 16:10
   Piątek6:30 - 8:00
   11:20 - 16:05