• Nasza świetlica
    • ŚWIETLICA

    • Nauczyciele świetlicy: mgr Beata Jaraszek, mgr Joanna Wasiłek-Skwarek


     Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed i po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Stwarzamy warunki do zabawy, wypoczynku i nauki. Chcemy, aby czas spędzony w świetlicy sprzyjał rozwojowi zainteresowań. Uczymy nawiązywania dobrych relacji z rówieśnikami i wychowawcami. Kładziemy nacisk na kulturę osobistą, wzajemny szacunek, tolerancję oraz dbałość o czystość i porządek. Mamy do dyspozycji: dwie duże sale świetlicowe, sale lekcyjne, pracownię komputerową, halę sportową, plac zabaw i boisko szkolne.
     Organizujemy:
     - zajęcia plastyczno-techniczne,
     - zajęcia muzyczno-ruchowe,
     - zajęcia sportowo-rekreacyjne,
     - zajęcia czytelnicze,
     - zajęcia komputerowe,
     - zajęcia szachowe,
     - projekcje filmów o różnorodnej tematyce.

      

     Życzymy naszym uczniom miłego pobytu w świetlicy, a rodzicom zadowolenia ze współpracy z wychowawcami.

  • Dni tygodniaGodziny pracy
   W każdy dzień tygodnia6:30 - 8:00; 11:20 - 16:15
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej
   • (+48) 81 8805080
   • 24-100 Góra Puławska ul. Ogrodowa 18 24-100 Góra Puławska Poland
   • 81 8805080
   • wybierz 6
   • wybierz 1
   • wybierz 2
   • wybierz 4
   • wybierz 3
   • wybierz 5
   • 40 8736 0006 2002 0040 0028 0001.
  • Logowanie