• Zakończenie roku szkolnego

     • Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej 
      odbędzie się w budynku szkoły (hala sportowa):
      - dla klas 0 – III 23 czerwca 2022 r. o godz. 16:00 
      - dla klas IV- VIII 24 czerwca 2022 r. o godz. 9:15

      •    Msza Św. na zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2022 r. o godz. 8:00 w kościele parafialnym pw. Św. Wojciecha w Górze Puławskiej.
      •    Dowóz 24 czerwca 2022 r. odbędzie się wg obowiązującego rozkładu pod kościół o godz. 7:45
      •    Odwóz o godz. 12:00

      Świetlica szkolna czynna od 6:30 – 16:00
       

     • Warsztaty profilaktyczne w naszej szkole.

     • Warsztaty profilaktyczne zostały przeprowadzone w dniach 10-12 maja oraz 19 maja 2022 r. przez socjoterapeutę z Polskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie w ramach realizacji zadań ze Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

      Uczniowie klas młodszych (w liczbie 106) uczestniczyli w zajęciach na temat „Agresja i przemoc rówieśnicza – panuję nad emocjami”, podczas których uczyli się rozpoznawać i nazywać emocje u siebie i innych oraz poznali sposoby panowania nad złością i agresją.

      Klasy 4-6 (89 uczniów) pracowały warsztatowo na temat „Przemoc werbalna – czyli o krzywdzącej sile słów”. Celem zajęć było uwrażliwienie dzieci na odpowiedni dobór słownictwa, uprzedzenia oraz konsekwencje, jakie niesie za sobą przemoc werbalna.

      Najstarsi uczniowie z klas 7-8 (81 uczestników) zyskali wiedzę na temat depresji, zachowań autodestrukcyjnych i lęków. Zapoznani zostali z wiedzą, jak rozpoznawać symptomy stanów depresyjnych, jakie mogą wywoływać one skutki oraz gdzie szukać pomocy w takich sytuacjach.

      Wszystkie zajęcia, w których łącznie uczestniczyło 276 uczniów,  prowadzone były w formie wykładowo – warsztatowej. Uczniowie w sposób praktyczny nabywali wiedzę i umiejętności, otrzymywali sprawdzone wskazówki i rozwiązania postępowania.

      W ramach pedagogizacji rodziców zaplanowana została prelekcja w formie webinaru na temat „Depresja i samobójstwa wśród dzieci.

  • Godziny dzwonków

   Wtorek 05.07.2022