• Nie daj się złowić nałogowi!

          • W ramach realizacji zadań Programu Wychowawczo - Profilaktycznego promujących zdrowy styl życia, uczniowie klas 5a i 5b wykonali plakaty pod hasłem: „KOMÓRKOMANIA”. Tematyka pracy dotyczyła uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonów komórkowych. Efekty swojego zaangażowania w akcję zaprezentowali w formie gazetki na górnym korytarzu.

    • Godziny dzwonków

      Piątek 28.01.2022