• Nasz profil

    • Szkoła Podstawowa w Górze Puławskiej ma już 100-letnią historię.

     Szkoła dba o wszechstronny rozwój kształconych uczniów, zapewniając im zdobywanie wiedzy w różnorodny sposób, tradycyjny i nowoczesny. Ważną rolę w kształceniu odgrywa wdrażanie do zdrowej rywalizacji i samodoskonalenie. W szkole organizowane są konkursy z różnych dziedzin, turnieje i olimpiady. Uczniowie mają możliwość rozwijania postaw twórczych i wyzwalania własnych inicjatyw zarówno podczas zajęć obowiązkowych, jak też pozalekcyjnych, czego dowodem jest szereg akcji podejmowanych przez uczniów. Ponadto szkoła przystąpiła do programów i projektów:

         "Zapobieganie próchnicy",
         "Nie pal przy mnie proszę",
         "Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo",
         "Owoce i warzywa w szkole",
         "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Puławy".

      

    • Szkoła jest:

    • nowoczesna - posiadamy pracownie przedmiotowe wyposażone w pomoce naukowe, pracownię informatyczną z dostępem do Internetu. Biblioteka z czytelnią jest wyposażona w sprzęt komputerowy z;dostępem do Internetu, z którego korzystają uczniowie w swoim wolnym czasie.

     bezpieczna - wejście do budynku jest nadzorowane, a cały budynek znajduje się pod opieką agencji ochrony.

     rozwijająca kulturę - organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje związane z potrzebami dzieci, wyjścia do kina i teatru, wycieczki krajowe i zagraniczne, imprezy sportowe, spektakle szkolne. Stawiamy wysokie wymagania dotyczące zachowania uczniów.

     z przyszłością - uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, rywalizacji w konkursach. Współpracujemy z różnymi instytucjami i organizacjami.