• Warsztaty profilaktyczne w naszej szkole.

     • Warsztaty profilaktyczne zostały przeprowadzone w dniach 10-12 maja oraz 19 maja 2022 r. przez socjoterapeutę z Polskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie w ramach realizacji zadań ze Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

      Uczniowie klas młodszych (w liczbie 106) uczestniczyli w zajęciach na temat „Agresja i przemoc rówieśnicza – panuję nad emocjami”, podczas których uczyli się rozpoznawać i nazywać emocje u siebie i innych oraz poznali sposoby panowania nad złością i agresją.

      Klasy 4-6 (89 uczniów) pracowały warsztatowo na temat „Przemoc werbalna – czyli o krzywdzącej sile słów”. Celem zajęć było uwrażliwienie dzieci na odpowiedni dobór słownictwa, uprzedzenia oraz konsekwencje, jakie niesie za sobą przemoc werbalna.

      Najstarsi uczniowie z klas 7-8 (81 uczestników) zyskali wiedzę na temat depresji, zachowań autodestrukcyjnych i lęków. Zapoznani zostali z wiedzą, jak rozpoznawać symptomy stanów depresyjnych, jakie mogą wywoływać one skutki oraz gdzie szukać pomocy w takich sytuacjach.

      Wszystkie zajęcia, w których łącznie uczestniczyło 276 uczniów,  prowadzone były w formie wykładowo – warsztatowej. Uczniowie w sposób praktyczny nabywali wiedzę i umiejętności, otrzymywali sprawdzone wskazówki i rozwiązania postępowania.

      W ramach pedagogizacji rodziców zaplanowana została prelekcja w formie webinaru na temat „Depresja i samobójstwa wśród dzieci.

     • Medal za ofiarność i odwagę

     • 12 maja 2022 roku uhonorowanie naszego jedenastoletniego ucznia klasy 4a Filipa Bławata  medalem za ofiarność i odwagę przez  Komendanta Powiatowej Staży Pożarnej w Puławach.

      W nocy z 1 na 2 grudnia 2021 r. doszło do pożaru domu jednorodzinnego w Oblasach, w którym przebywała cała rodzina Państwa Bławatów, rodzice oraz troje ich dzieci: córka Oliwia uczennica klasy 8 naszej szkoły, Filip uczeń klasy 4 i  trzyletnia Paulinka. Pożar wybuch po północy. Jako pierwszy trzaski ognia usłyszał Filip bowiem jego pokój znajdował się najbliżej garażu w którym wybuchł pożar. Filip odważnie wstał i obudził swoich rodziców którzy spali w oddzielnym pokoju. Dzięki czujności i odwadze Filipa cała rodzina przeżyła. Jesteśmy dumni z bohaterskiej postawy  Filipa i bardzo cieszy nas  jego odwaga. Właśnie ta odważna postawa  została doceniona przez władze Gminy Janowiec w której rodzina mieszka, władze Gminy Puławy gdzie Filip się uczy, jak również  przez  Powiatową Straż Pożarną w Puławach.

      Pozdrawiam. H. Padewska

  • Godziny dzwonków

   Piątek 01.12.2023
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej
   • (+48) 81 8805080
   • 24-100 Góra Puławska ul. Ogrodowa 18 24-100 Góra Puławska Poland
   • 81 8805080
   • wybierz 6
   • wybierz 1
   • wybierz 2
   • wybierz 4
   • wybierz 3
   • wybierz 5
   • 40 8736 0006 2002 0040 0028 0001.
  • Logowanie