• Joanna Pawlik
   • Joanna Pawliknauczyciel plastyki i nauczyciel wspomagający
   • Urszula Pawłowicz-Cieślak
   • Urszula Pawłowicz-Cieślaknauczyciel oddziału przedszkolnego
   • Teresa Szymajda
   • Teresa Szymajdanauczyciel wychowania fizycznego, doradztwa zawodowego
   • Klaudia Szymańska
   • Klaudia Szymańskanauczyciel oddziału przedszkolnego i świetlicy